APLIKACJA retromapy

Serwis publikujący archiwalne zdjęcia lotnicze. Dzięki zestawieniu danych archiwalnych z aktualnymi umożliwia m.in. analizę zmian zachodzących w przestrzeni, takich jak urbanizacja czy zmiany środowiska naturalnego.

Monitoring zmian środowiska

Na bieżąco pozyskujemy dane z pułapu lotniczego, które po przetworzeniu mogą zasilić aplikację aktualnymi zdjęciami, a w przyszłości staną się cennym materiałem archiwalnym.

Posiadamy bogate archiwum zdjęć lotniczych, pozyskanych na przestrzeni kilkunastu lat działalności, które stanowi podstawę do przeprowadzania analiz porównawczych.

Publikacja serwisu w środowisku przeglądarki internetowej pozwala na dokonywanie analiz zmian przestrzennych bez konieczności instalacji specjalistycznego oprogramowania.